Ikon för Rikstermbanken

infusion

svenska termer: infusion
dropp
definition:

kontinuerlig tillförsel av vätska, eventuellt med näring, elektrolyter eller läkemedel till kroppen

anmärkning:

En kontrollerad mängd droppas in via en slang som är instucken i underhuden eller i ett blodkärl (ven).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008