Ikon för Rikstermbanken

injektion

svensk term: injektion
definition:

insprutning av läkemedel genom en nål som sticks genom huden

anmärkning:

Läkemedel kan via injektioner läggas exempelvis under huden (subkutan injektion), i en muskel (intramuskulär injektion) eller rakt in i en ven i blodomloppet (intravenös injektion).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008