Ikon för Rikstermbanken

hyperton

svensk term: hyperton
definition:

som har högre jonkoncentration och därmed ett högre osmotiskt tryck än en isoton lösning

anmärkning:

Motsats till hypoton.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008