Ikon för Rikstermbanken

hypoton

svensk term: hypoton
definition:

vars osmotiska tryck är lägre än en annan vätskas

anmärkning:

I medicinska sammanhang avses en lösning som har lägre jonkoncentration än blodplasman.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008