Ikon för Rikstermbanken

isoton

svensk term: isoton
förklaring:

Samma tryck. Syftar till lösning som ska tillföras kroppen. En isoton lösning som injiceras i ett blodkärl har samma salthalt som blodet. Det innebär att det s.k. osmotiska trycket mellan vätskan i blodets celler och vätskan mellan cellerna inte förändras.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008