Ikon för Rikstermbanken

hjärtglykosid

svensk term: hjärtglykosid
förklaring:

Hjärtglykosider är en grupp glykosider som ökar hjärtats slagkraft. I läkemedel används digoxin för att öka hjärtats slagkraft.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008