Ikon för Rikstermbanken

digitalisglykosider

svensk term: digitalisglykosider
förklaring:

En grupp ämnen som utvinns ur växtsläktet Digitalis (fingerborgsblommor). De används t.ex. vid hjärtsvikt och hjärtflimmer.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008