Ikon för Rikstermbanken

digoxin

svensk term: digoxin
förklaring:

Aktiv beståndsdel i vissa hjärtläkemedel. Digoxin är den mest använda digitalisglykosiden – substanser som utvinns ur bladen från fingerborgsblomman och som ökar hjärtmuskelns slagkraft.

När hjärtmuskeln utfört ett slag återställs cellernas elektriska laddning via den s.k. natrium-kaliumpumpen i hjärtmuskelcellerna. Rätt koncentration natrium leder till att kalcium kan pumpas ut ur cellens insida. Kalcium är nödvändigt för att hjärtmuskelcellen ska dras samman. Digoxin blockerar natrium-kaliumpumpen vilket leder till högre natriumkoncentration på insidan som medför att cellen inte kan pumpa ut tillräckligt med kalcium utan mer kalcium finns tillgängligt vid nästa slag. Mer kalcium kommer att leda till ett kraftigare hjärtslag. Digoxin stimulerar även vagusnerven vilket leder till lägre hjärtfrekvens. Resultatet blir ett lugnare och effektivare hjärtarbete.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008