Ikon för Rikstermbanken

generaliserat anfall

svensk term: generaliserat anfall
definition:

epileptiskt anfall där stora delar av hjärnan aktiveras i anfallet

anmärkning:

Anfallet kan vara kort och utan kramper (petit mal) eller långt med kramper och medvetslöshet (grand mal).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008