Ikon för Rikstermbanken

petit mal

svenska termer: petit mal
absensepilepsi
förklaring:

Denna form av epilepsi drabbar främst barn. Attackerna är mycket kortvariga och personen blir inte medvetslös eller får kramper, utan är bara orörlig och okontaktbar en kort stund.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008