Ikon för Rikstermbanken

grand mal

svensk term: grand mal
definition:

toniskt-kloniskt epileptiskt anfall

anmärkning:

Den drabbade personen blir bl.a. medvetslös, får muskelryckningar och/eller kramper och blodtrycket stiger. Anfallet varar ca 3–5 minuter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008