Ikon för Rikstermbanken

blodkropp

svensk term: blodkropp
förklaring:

Ett begrepp som innefattar flera olika celltyper i blodet. De olika celltyperna är erytrocyter (röda blodkroppar), som transporterar syre, trombocyter (blodplättar) som styr blodets koagulering, samt leukocyter (vita blodkroppar) som är en del av immunförsvaret.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008