Ikon för Rikstermbanken

leukocyt

svensk term: leukocyt
förklaring:

Samlingsnamn för de vita blodkropparna, som är en del av kroppens immunförsvar. Till leukocyterna hör granulocyter, B- och T-lymfocyter samt monocyter.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008