Ikon för Rikstermbanken

blastkris

svensk term: blastkris
definition:

akut tillstånd som uppträder när cancersjukdomen KML (kronisk myeloisk leukemi) är så långt gången att kroppen inte längre kan hantera den

anmärkning:

Då produceras onormalt mycket lymfoblaster, som är en typ av omogna blodceller. Detta tillstånd är väldigt svårbehandlat.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008