Ikon för Rikstermbanken

kronisk myeloisk leukemi

svenska termer: kronisk myeloisk leukemi
KML
förklaring:

En form av blodcancer. Sjukdomen utvecklas efter några år till AML, akut myeloisk leukemi, som är dödlig. Behandlingen består ofta av cellgifter, ibland i kombination med benmärgstransplantation. Transplantation kan bota sjukdomen helt.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008