Ikon för Rikstermbanken

akut myeloisk leukemi

svenska termer: akut myeloisk leukemi
AML
förklaring:

Akut myeloisk leukemi är den vanligaste formen av blodcancer hos vuxna. Faktorer som kan bidra till att man drabbas av sjukdomen är ärftlighet, viss strålning samt vissa kemiska ämnen. Vanliga symtom är trötthet och blekhet. Sjukdomen behandlas med kraftiga cellgifter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008