Ikon för Rikstermbanken

acidos

svenska termer: acidos
syraförgiftning
förklaring:

Vid acidos sjunker blodets pH-värde under normalvärdet 7,35.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008