Ikon för Rikstermbanken

respiratorisk acidos

svensk term: respiratorisk acidos
förklaring:

Respiratorisk acidos inträffar då kroppen inte kan göra sig av med koldioxid via lungorna och utandningsluften. Koldioxiden ansamlas i blodet och sänker pH-värdet. Respiratorisk acidos kan uppstå vid andningsstillestånd och vid vissa kroniska lungsjukdomar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008