Ikon för Rikstermbanken

metabolisk acidos

svensk term: metabolisk acidos
förklaring:

Metabolisk acidos uppkommer när sura restprodukter från exempelvis fettsyror ansamlas i blodet. Denna typ av acidos uppkommer vid bland annat diabetes och svält på grund av rubbningar i ämnesomsättningen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008