Ikon för Rikstermbanken

gashandelsföretag

svensk term: gashandelsföretag
definition:

företag som köper och säljer gas

anmärkning:

Gashandelsföretaget köper in gas från en gasproducent eller från andra gashandelsföretag och säljer den vidare till gasanvändaren. Ett gashandelsföretag kan ha flera olika roller samtidigt. Förutom att vara gasleverantör (som levererar gas till gasanvändare), kan det också ha rollen som balansansvarig (med balansansvar för såväl egna som andra gasleverantörers leveranser) och slutligen rollen som trader (som hanterar köp och försäljning enbart av fastgas).

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82