Ikon för Rikstermbanken

trader

svensk term: trader
förklaring:

En av gashandelsföretagets roller. Tradern hanterar fastgasaffärer. Tradern gör aldrig affärer med gasanvändare eller gasproducenter som innefattar faktisk förbrukning.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82