Ikon för Rikstermbanken

destillatbränslen

svensk term: destillatbränslen
förklaring:

Bränslen såsom MDO och MGO.

se även:

MDO, MGO

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8