Ikon för Rikstermbanken

MGO

svenska termer: MGO
gasolja
definition:

destillatbränsle med lägre svavelinnehåll än MDO (vanligtvis enbart tiondels procent), densitet högst 860 kg/n³, viskositet ca 2–4 cSt vid 40 °C

se även:

MDO

engelska termer: marine gas oil
MGO
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8