Ikon för Rikstermbanken

MDO

svenska termer: MDO
marindiesel
definition:

destillatbränsle med lägre svavelinnehåll än HFO, densitet mellan 850–900 kg/m³, viskositet ca 4–10 cSt vid 40 °C

se även:

MGO, HFO

engelska termer: marine diesel oil
MDO
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8