Ikon för Rikstermbanken

HFO

svensk term: HFO
förklaring:

Tjockolja – vanligen med svavelhalt ca 2–4 %.

engelsk term: heavy fuel oil
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8