Ikon för Rikstermbanken

revidering

svensk term: revidering
definition:

de återkommande ändringar av en HACCP-plan som utförs när väsentliga förändringar skett i processen eller i produkten, när ny för planen relevant vetenskaplig kunskap tillkommit eller när styrningen över en kritisk styrpunkt förlorats och inte kan återställas

se även:
 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6