Ikon för Rikstermbanken

HACCP

svensk term: HACCP
definition:

system som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerhet

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6