Ikon för Rikstermbanken

kritisk styrpunkt

svenska termer: kritisk styrpunkt
CCP
definition:

steg vid vilket styrning kan införas och är nödvändigt för att förebygga eller undanröja en fara för livsmedelssäkerhet eller reducera den till acceptabel nivå

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6