Ikon för Rikstermbanken

balansansvarig

svensk term: balansansvarig
definition:

den som i avtal med den systemansvariga myndigheten åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i konsumentens uttagspunkt

se även:
 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009