Ikon för Rikstermbanken

uttagspunkt

svensk term: uttagspunkt
användningsområde: enligt ellagen
definition:

den punkt där en konsument, som har ett avtal med ett elnätsföretag, tar ut el för förbrukning

 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009