Ikon för Rikstermbanken

systemansvarig myndighet

svensk term: systemansvarig myndighet
definition:

den myndighet, Affärsverket svenska kraftnät, i fortsättningen Svenska Kraftnät, som har det övergripande ansvaret för att landets produktion och förbrukning av el är i balans

 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009