Ikon för Rikstermbanken

fiber

svensk term: fiber (koll.) 
definition:

tunn trådlik kropp, såsom djur- eller växthår eller likartat föremål erhållet från djur-, växt- eller mineralriket eller tekniskt framställt

se även:
 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957