Ikon för Rikstermbanken

elementarfiber

svensk term: elementarfiber
definition:

osammansatt fiber

anmärkning:

Linets elementarfiber är ca 2,5 cm långa.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957