Ikon för Rikstermbanken

variantpunkt

svensk term (rek.): variantpunkt
definition:

den punkt i en produktstruktur från och med vilken en produkts materialsammansättning inte längre är gemensam med övriga varianter tillhörande samma produktmodell eller produkttyp

anmärkning:

Från och med denna punkt resulterar tillverkningen i specifika produktvarianter.

se även:
engelsk term (rek.): option point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004