Ikon för Rikstermbanken

kundorderpunkt

svensk term (rek.): kundorderpunkt
svensk term (acc.): KOP
definition:

den punkt i produktstrukturen från och med vilken en produkts materialsammansättning och tillverkning är kundorderbestämd

anmärkning:

Från och med denna punkt är tillverkningen kundorderstyrd medan tillverkningen av artiklar på underliggande strukturnivåer är lagerinitierad.

se även:
engelsk term (rek.): order penetration point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004