Ikon för Rikstermbanken

frikopplingspunkt

svensk term (rek.): frikopplingspunkt
definition:

den punkt i en produktstruktur från och med vilken tillverkningen är kundorderstyrd, både med avseende på kvantitet och på tid

anmärkning:

Före frikopplingspunkten är tillverkningen prognos eller lagerstyrd. Jämför termen kundorderpunkt som också inkluderar att produktens utformning är kundorderbestämd.

se även:
engelsk term (rek.): decoupling point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004