Ikon för Rikstermbanken

avropsorder

svensk term (rek): avropsorder
förklaring:

Begreppet avropsorder är en term som används med två olika betydelser. Det kan vara en synonym term till begreppet avrop, dvs. en förenklad beställning inom ramen för ett avropsavtal. Termen används emellertid också som ett alternativt begrepp för termen avropsavtal, speciellt den kundorderliknande information som finns i ett avropsavtal och som registreras i ett kundordersystem som en order med speciell ordertyp.

se även:
engelsk term (rek): blanket order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004