Ikon för Rikstermbanken

avrop

svensk term (rek): avrop
svensk term (acc): avropsorder
förklaring:

Ett avrop utgör ett förenklat beställningsförfarande som görs från kund till leverantör inom ramen för en form av principöverenskommelse, dvs. ett ramavtal eller ett avropsavtal. I det mest förenklade fallet behöver endast leveranskvantitet och leveranstidpunkt anges för att avropet skall vara helt preciserat.

engelsk term (rek): blanket release
engelsk term (acc): call-off
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004