Ikon för Rikstermbanken

avropsavtal

svensk term (rek.): avropsavtal
svenska termer (acc.): avropsorder (leverantörens synvinkel)
ramavtal
årsavtal
definition:

överenskommelse mellan en kund och en leverantör om leverans av en mer eller mindre exakt specificerad kvantitet till ett överenskommet pris

anmärkning:

Kvantiteten är oftast någon form av minimikvantitet eller ramkvantitet per år eller dylikt. Leveranstidpunkter finns i allmänhet inte preciserade utan anges i stället i samband med avrop mot avtalet. Från leverantörens synvinkel förekommer också termen avropsorder.

engelsk term (rek.): blanket order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004