Ikon för Rikstermbanken

skydds- och säkerhetsarbete

svensk term: skydds- och säkerhetsarbete
definition:

arbete som syftar till minskad risk och ökad säkerhet

anmärkning:

Täcker helheten skydd och säkerhet.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008