Ikon för Rikstermbanken

PUL

svenska termer: PUL
personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008