Ikon för Rikstermbanken

personlig integritet

svensk term: personlig integritet
förklaring:

Begreppet kopplas i regel till personuppgiftslagens (PUL) skydd för den personliga integriteten (Källa: SFS 1998:204) 

se även:

PUL

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008