Ikon för Rikstermbanken

personuppgift

svensk term: personuppgift
definition:

alla typer av uppgifter som hänför sig till fysiska personer

anmärkning:

Hanteringen av dessa regleras i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008