Ikon för Rikstermbanken

fryst livsmedel

svensk term: fryst livsmedel
definition:

livsmedel som är fryst men inte djupfryst

anmärkning:

Begreppet användes inte annat än undantagsvis i Sverige. Benämningen återfinns emellertid i ATP-bestämmelserna.

se även:
 
källa: Djupfrysningsbyrån: Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel