Ikon för Rikstermbanken

djupfryst livsmedel

svensk term: djupfryst livsmedel
definition:

livsmedel som har genomgått en nedfrysningsprocess, djupfrysning, i vilken varan infryses så snabbt som kan krävas för respektive vara, alltid håller i alla delar en temperatur på −18 ᠃ eller lägre efter infrysning och temperaturutjämning samt saluhålles eller släpps ut på marknaden som djupfryst livsmedel (Källa: LIVSFS 2006:12 (H 95)) 

 
källa: Djupfrysningsbyrån: Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel