Ikon för Rikstermbanken

stegvis polymerisation

svensk term: stegvis polymerisation
definition:

polymerisation, vanligen kondensationspolymerisation, vid vilken kedjetillväxten sker relativt långsamt genom att en monomermolekyl i taget binds vid polymerkedjan

anmärkning:

Vid reaktionen existerar ett stort antal växande polymerkedjor samtidigt

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007