Ikon för Rikstermbanken

additionspolymerisation

svenska termer: additionspolymerisation
polyaddition
definition:

polymerisation där monomerer sammanbinds till molekylkedjor genom kemisk reaktion utan att något annat ämne samtidigt bildas

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007