Ikon för Rikstermbanken

homopolymer

svensk term: homopolymer
definition:

polymer uppbyggd av endast ett slag av monomer

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007