Ikon för Rikstermbanken

monomer

svensk term: monomer
definition:

den minsta repeterande grundenhet eller molekylenhet varav en kedjemolekyl är uppbyggd

anmärkning:

Denna grundenhet är i sin tur uppbyggd av ett begränsat antal atomer. Ordet monomer är sammansatt av ”mono” som betyder ”en” och av ”mer” som betyder byggsten. Ordet står därför för ”byggsten”. Medan ordet polymer är uppbyggt av ”poly” som betyder många. Det senare ordet står därför för ”många byggstenar”.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007