Ikon för Rikstermbanken

sampolymer

svensk term: sampolymer
definition:

polymer som är uppbyggd av två eller fler monomerer

engelsk term: copolymer
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007